CRAVE Digital – Polityka Prywatności z dnia 01.10.2019

Witamy w Witrynie CRAVE Digital, która świadczy Usługę przez Crave Entertainment L.L.C., spółka Wyoming ( zwaną dalej „CRAVE Digital”, „my”, „nas” lub „nasz”).

CRAVE Digital zapewnia usługę cyfrowej dystrybucji muzyki. Dystrybuujemy muzykę za pośrednictwem sklepów internetowych i usług przesyłania strumieniowego w imieniu swoich klientów oraz gromadzimy i dystrybuujemy powiązane z tym dochody. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, ujawniamy i przetwarzamy Dane Osobowe (zdefiniowane poniżej) podczas korzystania z naszej strony internetowej („Witryny”) i wszystkich powiązanych witryn, widżetów, narzędzi, danych, oprogramowania, interfejsów API i innych usług świadczonych przez CRAVE Digital („Usług”) i Twoimi wyborami dotyczącymi naszych praktyk dotyczących danych. „Ty” lub „Twój”, w znaczeniu stosowanym w niniejszej Polityce Prywatności, odnosi się do osoby, której dane osobowe dotyczą. Przeczytaj tę Politykę Prywatności przed skorzystaniem z naszej Usługi lub przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do CRAVE Digital i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

 1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY 

Kiedy korzystasz z naszej Usługi lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję, zbieramy informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika („Dane Osobowe”) w następujący sposób:

 1. Zgłoszenie Nagrań poprzez Formularz Zgłoszeniowy: Jeśli chcesz się skorzystać z naszej Usługi konieczne będzie podanie nam niektórych Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Będziemy również gromadzić informacje o tym, jak kategoryzujesz się w odniesieniu do swoich treści (na przykład, czy jesteś muzykiem, wytwórnią lub inną kategorią twórców). Ponadto zbieramy przesyłaną przez Ciebie muzykę, aby zapewnić Ci Usługę, a także wszelkie informacje biograficzne / profilowe (w tym zdjęcia profilowe), które chciałbyś powiązać z Twoją muzyką w sklepach internetowych i serwisach streamingowych.
 1. Informacje, które przekazujesz za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia: Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, możemy gromadzić Dane osobowe związane z tą komunikacją, w tym treść komunikacji oraz dane i czas, w którym miały miejsce.
 1. Informacje o płatności: Abyśmy mogli zapłacić Tobie tantiemy, będziemy musieli zebrać Twój identyfikator PayPal i niektóre informacje podatkowe. Kiedy płacisz za naszą Usługę, konieczne będzie podanie Twoich danych rozliczeniowych niezbędnych do wystawienia faktury, takich jak imię i nazwisko oraz adres. 
 1. Strony mediów społecznościowych: Mamy strony w serwisach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Twitter i YouTube („Strony mediów społecznościowych”). Gdy wchodzisz w interakcję z naszymi stronami społecznościowymi, będziemy gromadzić dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać za pomocą ustawień na stronie mediów społecznościowych, takich jak dane kontaktowe. Ponadto firmy, które hostują nasze strony mediów społecznościowych, mogą dostarczać nam zbiorcze informacje i analizy dotyczące korzystania z naszych stron mediów społecznościowych.
 1. Korzystanie z Witryny: podczas odwiedzania, korzystania i interakcji z Witryną możemy otrzymywać pewne informacje na temat Twojej wizyty, użytkowania lub interakcji. Na przykład możemy monitorować liczbę osób odwiedzających naszą Witrynę, godziny szczytu odwiedzin, które strony są odwiedzane w naszej Witrynie, domeny, z których pochodzą nasi goście (np. Google.com), a także jakich przeglądarek używają użytkownicy, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny (np. Firefox, Microsoft Internet Explorer itp.), ogólne informacje geograficzne i wzorzec nawigacji w Witrynie. W szczególności następujące informacje są tworzone i automatycznie logowane w naszych systemach:
   • Dane dziennika: informacje, które przeglądarka automatycznie wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę („Dane Dziennika”). Dane dziennika obejmują adres protokołu internetowego („IP”) (który zbieramy ze względów bezpieczeństwa), typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz sposób interakcji z Witryną.
   • Pliki cookie: zapoznaj się z sekcją „Pliki cookie” poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z plików cookie.
   • Informacje o urządzeniu: zawiera nazwę używanego urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki. Zebrane informacje mogą zależeć od rodzaju używanego urządzenia i jego ustawień.
   • Informacje o użytkowaniu: Informacje o tym, jak korzystasz z naszej Witryny, w tym dane statystyczne dotyczące korzystania z Witryny, filtrujące opcje i informacje dotyczące wyników wydajności Witryny.
 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE 

Używamy Danych Osobowych w celu świadczenia Usługi, w tym przesyłania muzyki do sklepów cyfrowych i usług przesyłania strumieniowego, wysyłania do Ciebie raportów oraz wypłacania należnych tantiem. Przetwarzanie to jest konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą. Używamy również Danych Osobowych, gdy jest to konieczne do następujących uzasadnionych interesów biznesowych:

 1. Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, komentarze lub opinie
 2. Aby zarządzać naszymi relacjami z Tobą jako klientem lub osobą zainteresowaną naszą Usługą, co obejmuje wysyłanie do Ciebie informacji administracyjnych związanych z naszą Usługą oraz zmianami naszych warunków i umów
 3. Aby przeanalizować Twój sposób interakcji z naszą Usługą oraz zapewnić, utrzymywać i ulepszać zawartość i funkcjonalność Usługi oraz  analizować relacje z klientami, wymieniać doświadczenia, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej (zobacz sekcję „Pliki cookie” poniżej, aby dowiedzieć się, jak korzystamy ciasteczek)
 4. Aby administrować i chronić naszą firmę i Witrynę, zapobiegać oszustwom, działaniom przestępczym lub niewłaściwemu wykorzystaniu naszej Witryny oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów IT, architektury i sieci (w tym rozwiązywania problemów, testowania, konserwacji systemu, wsparcia i hostingu danych)
 5. W celu przestrzegania obowiązków prawnych i procedur prawnych oraz w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, Ciebie lub innych osób trzecich, a także odzyskiwania długów wobec nas.
 6. Możemy się z Tobą skontaktować, aby podać informacje, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące. Na przykład, jeśli zdecydujesz się podać swój adres e-mail, możemy użyć tych informacji, aby przesłać Ci informacje promocyjne na temat naszych produktów i usług. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, wyślemy Ci takie e-maile tylko jeśli wyrazisz na to zgodę w momencie, gdy przekażesz nam swoje dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu promocyjnym, który Ci wysyłamy lub kontaktując się z nami. Jeśli anulujesz subskrypcję naszych list marketingowych, nie będziesz już otrzymywać wiadomości marketingowych, ale będziemy nadal kontaktować się z Tobą w sprawie naszej Witryny i Usług oraz odpowiadać na Twoje prośby.
 1. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY I UJAWNIAMY DANE OSOBOWE

W niektórych okolicznościach możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia, chyba że jest to wymagane przez prawo, jak określono poniżej:

 • Dostawcy: Aby pomóc nam w zaspokojeniu potrzeb biznesowych i realizacji niektórych usług i funkcji, możemy udostępniać Dane Osobowe dostawcom usług, w tym usługom hostingowym, chmurowym lub innym usługom informatycznym; dostawcom usług marketingowych; procesoryom płatniczym; dostawcom obsługi klienta; oraz usług analityki internetowej. Zgodnie z naszymi instrukcjami strony te będą uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych, przetwarzać je lub przechowywać w trakcie wykonywania swoich obowiązków wobec nas.
 • Sklepy cyfrowe i usługi przesyłania strumieniowego: dystrybuujemy muzykę i wszelkie powiązane informacje, takie jak tytuły, opisy i okładki albumów, które przesyłasz nam w celu wykonania naszej Usługi przekazujemy dalej do sklepów cyfrowych i wybranych usług przesyłania strumieniowego.
 • Transfery biznesowe: Jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie, należytą staranność w zakresie finansowania, reorganizację, bankructwo, zarząd komisaryczny, sprzedaż całości lub części naszych aktywów lub przeniesienie usługi do innego dostawcy, Twoje dane osobowe i inne informacje mogą być udostępniane w procesie staranności z kontrahentami i innymi osobami pomagającymi w transakcji i przekazywanymi następcy lub podmiotowi stowarzyszonemu w ramach tej transakcji wraz z innymi aktywami.
 • Wymagania prawne: jeżeli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby (i) przestrzegać obowiązków prawnych lub regulacyjnych lub innych zgodnych z prawem wniosków władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, (ii) chronić i bronić naszych praw lub własności, (iii) zapobiegać oszustwom, (iv) działać w pilnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Witryny lub społeczeństwa lub (v) chronić przed odpowiedzialnością prawną.
 • Za Twoją zgodą: możemy udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli uzyskamy Twoją zgodę na to, na przykład, aby połączyć Cię z wytwórnią płytową.
 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Dane Osobowe tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, podczas gdy mamy uzasadnioną potrzebę biznesową, lub jest to wymagane przez prawo (np. do celów podatkowych, prawnych, księgowych lub innych celów). Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych, zachowamy informacje o Twoich preferencjach marketingowych dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania takich komunikatów i zgodnie z naszymi zasadami.

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania Twoich Danych Osobowych, weźmiemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Twoich Danych Osobowych, cele, dla których wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami i obowiązującymi wymogami prawnymi.

 1. AKTUALIZUJ SWOJE INFORMACJE 

Jeśli potrzebujesz zmienić lub poprawić swoje Dane Osobowe lub chcesz je usunąć z naszych systemów, możesz skontaktować się z nami pod adresem digital@crave.com.pl Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. DZIECI 

Nasz serwis nie jest skierowany do dzieci w wieku poniżej 13 lat. CRAVE Digital nie gromadzi świadomie Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało dane osobowe Dane do CRAVE Digital za pośrednictwem Usługi prosimy o kontakt, postaramy się usunąć te informacje z naszych baz danych.

 1. UŻYTKOWNICY UE 

Zakres. Niniejsza sekcja dotyczy osób fizycznych w UE (do tych celów odniesienie do UE obejmuje również kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz, w odpowiednim zakresie, Szwajcarię). 

Administrator Danych. Jesteśmy administratorem danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe naszego przedstawiciela z siedzibą w UE znajdują się w sekcji „Kontakt z nami” poniżej. 

Podstawy prawne przetwarzania. Niniejsza Polityka Prywatności (akapit „Jak wykorzystujemy dane osobowe”) opisuje podstawy prawne, na których polegamy przy przetwarzaniu danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące konkretnej podstawy prawnej, na której polegamy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

W rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności „uzasadnione interesy” oznaczają nasze interesy w prowadzeniu naszej działalności i rozwijaniu relacji biznesowych z Tobą. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, jakie są te interesy i jakie są Twoje prawa. Nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych do działań, w których wpływ na Ciebie jest nadrzędny w stosunku do naszych zainteresowań, chyba że mamy Twoją zgodę lub działania te są wymagane lub dozwolone przez prawo. 

Twoje prawa. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (lub RODO) masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami:

 • Prawo dostępu: jeśli zapytasz nas, potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, a jeśli tak, dostarczymy Ci kopię tych Danych Osobowych wraz z pewnymi innymi szczegółami. Jeśli potrzebujesz dodatkowych kopii, może być konieczne naliczenie dodatkowej opłaty.
 • Prawo do sprostowania: jeśli Twoje Dane Osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo poprosić o ich poprawienie lub uzupełnienie. Jeśli udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe innym osobom, w miarę możliwości poinformujemy ich o korekcie. Jeśli poprosisz nas, a jeśli to możliwe i będzie to zgodne z prawem, poinformujemy Cię również, komu udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, abyś mógł skontaktować się z nimi bezpośrednio.
 • Prawo do usunięcia: Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich Danych Osobowych, na przykład w przypadku wycofania zgody. Jeśli udostępniliśmy Twoje Dane innym osobom, w miarę możliwości poinformujemy ich o usunięciu. Jeśli poprosisz nas, a jeśli to możliwe i będzie to zgodne z prawem, poinformujemy Cię również, komu udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, abyś mógł skontaktować się z nimi bezpośrednio.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Możesz poprosić nas o ograniczenie lub „zablokowanie” przetwarzania Twoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach, na przykład gdy kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu (przeczytaj informacje poniżej). Powiemy Ci, kiedy zniesiemy jakiekolwiek ograniczenia przetwarzania. Jeśli udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe innym osobom, w miarę możliwości poinformujemy ich o ograniczeniu. Jeśli poprosisz nas, a jeśli to możliwe i będzie to zgodne z prawem, poinformujemy Cię również, komu udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, abyś mógł skontaktować się z nimi bezpośrednio.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do uzyskania od nas swoich Danych Osobowych, na przetwarzanie których wyraziłeś lub które zostały nam przekazane w razie potrzeby w związku z naszą Umową z Tobą, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Prześlemy Ci Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Możesz użyć go w innym miejscu.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a my to zrobimy:
    • Jeśli polegamy na uzasadnionym interesie przetwarzania Twoich Danych Osobowych – chyba że wykażemy ważne uzasadnione podstawy przetwarzania lub będziemy musieli przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
    • Jeśli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Możemy przechowywać minimalne informacje o Tobie na liście eliminacji, aby zapewnić, że wybory są przestrzegane w przyszłości i aby przestrzegać przepisów o ochronie danych (takie przetwarzanie jest konieczne dla naszego i Twojego uzasadnionego interesu w realizacji celów opisanych powyżej).
 • Prawo do wycofania zgody: jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na przetwarzanie danych przed otrzymaniem powiadomienia o chęci wycofania zgody.
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych: jeśli masz obawy dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, w tym sposobu, w jaki potraktowaliśmy Twoje Dane Osobowe, możesz zgłosić je organowi ochrony danych, który jest upoważniony do wysłuchania tych obaw (zazwyczaj organ ochrony danych kraju, w którym się znajdujesz).
 1. VIII.LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH 

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez CRAVE Digital, w tym serwisów społecznościowych („Witryny stron trzecich”). Informacje, które udostępniasz witrynom zewnętrznym, będą podlegać szczegółowej polityce prywatności i warunkom świadczenia usług witryn zewnętrznych, a nie niniejszej Polityce Prywatności. Podając te linki, nie sugerujemy, że popieramy lub sprawdziliśmy te witryny. Skontaktuj się bezpośrednio z witrynami stron trzecich, aby uzyskać informacje na temat ich praktyk i zasad ochrony prywatności.

 1. PLIKI COOKIE 

My i nasi partnerzy używamy plików cookie do obsługi i administrowania naszą Witryną, ułatwiamy korzystanie z Witryny podczas przyszłych wizyt oraz zbieramy dane o użytkowaniu w naszej Witrynie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych w naszej Witrynie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą Plików Cookie, która stanowi część niniejszej Polityki Prywatności.

 1. BEZPIECZEŃSTWO 

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Przestrzegamy standardów branżowych w celu ochrony Danych Osobowych zarówno w trybie online, jak i offline przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak żadna transmisja przez Internet lub pocztę elektroniczną nie jest nigdy w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności wiadomości e-mail wysyłane do lub od nas mogą nie być bezpieczne. Dlatego powinieneś zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje wysyłasz do nas za pośrednictwem Usługi lub poczty elektronicznej. Pamiętaj o tym przy ujawnianiu jakichkolwiek Danych Osobowych CRAVE Digital przez Internet. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynie lub na stronach internetowych osób trzecich.

 1. TWÓJ WYBÓR 

Niezależnie od tego, czy podasz nam Dane Osobowe, zależy wyłącznie od Ciebie, ale jeśli zdecydujesz się nie podawać informacji niezbędnych do korzystania z niektórych funkcji naszej Witryny, możesz nie być w stanie z nich korzystać. Możesz również skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp do swoich Danych lub poprosić nas o aktualizację, poprawienie lub usunięcie Twoich Danych Osobowych.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Usługa i nasza firma mogą się od czasu do czasu zmieniać. W związku z tym możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie, chyba że obowiązujące prawo wymaga innego rodzaju zawiadomienia. Kontynuując korzystanie z naszej Usługi lub dostarczając nam Dane Osobowe po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki Prywatności lub powiadomieniu Cię, jeśli dotyczy, wyrażasz zgodę na zmienioną Politykę Prywatności i opisane w niej praktyki.

 1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub praktyk informacyjnych Witryny, prosimy o kontakt pod adresem digital@crave.com.pl