Jak rozpocząć współpracę z CRAVE Digital?

Aby rozpocząć współpracę z CRAVE Digital należy skontaktować się nami pod adresem digital@crave.com.pl
W wiadomości należy podać informacje dotyczące: wielkości Twojego katalogu, zakresie współpracy jaki Cię interesuje (dystrybucja cyfrowa muzyki, obsługa kanału YouTube) oraz gatunku wykonywanej muzyki. Na podstawie tych informacji przedstawimy ofertę współpracy oraz przeprowadzimy Cię przez proces zgłaszania utworów.

Ile czasu zajmuje dostarczenie muzyki do serwisów?

Dla zagwarantowania publikacji w serwisach w określonym dniu i godzinie niezbędne jest dostarczenie do nas treści w określonych terminach:

 • single na 10 dni roboczych przed planowaną premierą
 • albumy na 15 dni roboczych przed planowaną premierą

Wysyłka treści od CRAVE Digital do serwisu następuje w momencie dostarczenia, serwisy mają jednak swoje zasady dotyczące terminów publikacji dostaw, które musimy dotrzymać i dlatego najlepiej zachować wspomniany termin.

W jakim formacie należy dostarczyć muzykę?

Przesyłane pliki i okładki muszą spełnić określone warunki. Pliki muzyczne należy dostarczyć w formacie WAV. Pliki graficzne należy dostarczyć w formacie JPG, w rozdzielczości 3000×3000 pikseli.

Serwisy ODRZUCĄ grafiki, które zawierają:

 • Adres strony internetowej (URL)
 • Nazwę konta na Facebooku/ Instagramie/ YouTube itp.
 • Terminy „Exclusive lub „Limited Edition”
 • Każdy obraz, który jest rozmazany, pikselowany, obrócony lub niskiej jakości
 • Obrazy bez licencji, obrazy zduplikowane i tzw. „picture stock”
 • Cenę
 • Logo (takie jak Spotify, iTunes, Tidal itp)
 • Nagość
 • Gorszące treści
 • Odniesienia do fizycznych nośników (np. „CD” , „Compact Disc”)

W jaki sposób należy przekazać kontent?

Zgłoszenia utworów do publikacji należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://crave-digital.com.pl/formularz-zgloszeniowy

Czy CRAVE Digital będzie miało prawa do mojej muzyki?

Nie. CRAVE Digital nigdy nie będzie rościć sobie praw do Twojej muzyki. Zachowujesz 100% własności.

Jak wygląda rozliczenie i raportowanie sprzedaży?

Rozliczamy się na podstawie indywidualnie ustalonych zasad. Rozliczenia odbywają się co 30, 90 lub 180 dni na podstawie raportów sprzedaży, w których w przejrzysty sposób przedstawione są przychody z poszczególnych serwisów z podziałem na okresy sprzedaży i konkretne utwory.